Så kan LeanDev förenkla onboarding för finansmarknadens aktörer

När bank- och finansmarknadens aktörer tar sig an nya företagskunder är processen för onboarding ofta helt manuell – vilket gör den både omständlig och kostsam.

Nu presenterar fintech-bolaget LeanDev en smartare digital lösning.

– Vi kan enkelt och snabbt sortera lågriskföretag från de med hög risk. Det blir billigare och resultatet innehåller färre felaktigheter än om det görs manuellt, säger Fredrik Ulvenholm, VD på LeanDev.

Regelverket som styr finansmarknaden ändras ständigt, efter krav från både svenska och utländska myndigheter. Syftet är ofta att minska risken för penningtvätt och bedrägerier.

Detta ställer stora krav på banker och andra finansiella institutioner i relationen till sina kunder.

Medan processen för KYC (know your customer) för privatpersoner är ganska enkel och rättfram, är det betydligt mer komplicerat att göra motsvarande kontroll av företag. Här handlar det mycket om göra KYC-kontroll av styrelsemedlemmar, huvudägare, firmatecknare och andra nyckelpersoner.

För företag som verkar internationellt kan det bli en lång, jobbig och kostsam process.

– I princip gör alla storbanker detta helt manuellt i dag. En handläggare gör kontroller genom att söka i olika register och hämta information som kontrolleras mot andra register. Här finns en betydande risk att man missar viktig information och att ett företag slinker igenom som borde ha kontrollerats mer noggrant, säger Fredrik Ulvenholm, VD på LeanDev.

Smartare lösning

Tillsammans med en av sina kunder, Visma Finance, utvecklar nu LeanDev en digital lösning för att automatisera en stor del av arbetet. I september ska den finnas tillgänglig på marknaden, och eftersom LeanDev har finansierat en del av utvecklingen kommer den att göras tillgänglig för flera kunder.

– Vi har utvecklat algoritmer som bland annat på ett enkelt och snabbt sätt kan sortera lågriskföretag från de med hög risk, säger Fredrik Ulvenholm.

De företag som betraktas ha hög riskprofil flaggas och skickas vidare för manuell handläggning där man mer noggrant kan göra en detaljundersökning. De företag som har låg riskprofil får passera.

– Då är en stor del av arbetet med att minska risken för penningtvätt och bedrägeri avklarat. Den här processen blir både billigare och snabbare. Dessutom blir det färre felaktigheter, säger han vidare.

Plattform för finansiella tjänster

LeanDev har tidigare nått stora framgångar med sin molnbaserade plattform för in- och utlåning. Den används i dag av allt fler aktörer, däribland välkända finansbolag som Erik Penser Bank, SevenDay Bank och Nordiska.

Genom ett system av byggstenar kan olika finansiella tjänster, som exempelvis bolån, lån för företag, konsumentlån och kontokrediter, sättas samman ovanpå en standardiserad grundplattform.

Eftersom alla LeanDevs kunder använder samma plattform sker uppdateringar och ändringar snabbt simultant hos samtliga kunder.

– Om det uppstår fel eller det kommer nya regulatoriska krav från till exempel Finansinspektionen eller EU behöver vi bara uppdatera en enda modul, och så ändras det automatiskt hos alla våra kunder. Det här går mycket snabbare än om de skulle gjort förändringen själva, säger Fredrik Ulvenholm.

LeanDev omsatte förra året runt 63 miljoner kronor, en ökning med 80% på bara två år. I år beräknas omsättningen närma sig 80 miljoner kronor.

Företaget har ett 90-tal anställda, är beläget i Kista men med en helägd utvecklingsavdelning i Kina.